Bây giờ là

Thống Kê Đầu Đuôi

5/5 - (6 bình chọn)
620

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiện Lô tôLần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3 lần)0 10.00% (81 lần)
Đầu 1 6.67% (2 lần)1 8.77% (71 lần)
Đầu 2 10.00% (3 lần)2 9.63% (78 lần)
Đầu 3 3.33% (1 lần)3 9.75% (79 lần)
Đầu 4 6.67% (2 lần)4 12.10% (98 lần)
Đầu 5 6.67% (2 lần)5 10.12% (82 lần)
Đầu 6 10.00% (3 lần)6 10.00% (81 lần)
Đầu 7 20.00% (6 lần)7 10.25% (83 lần)
Đầu 8 16.67% (5 lần)8 9.63% (78 lần)
Đầu 9 10.00% (3 lần)9 9.75% (79 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiện Lô tôLần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3 lần)0 9.26% (75 lần)
Đuôi 1 6.67% (2 lần)1 8.40% (68 lần)
Đuôi 2 3.33% (1 lần)2 10.00% (81 lần)
Đuôi 3 13.33% (4 lần)3 10.12% (82 lần)
Đuôi 4 13.33% (4 lần)4 10.37% (84 lần)
Đuôi 5 13.33% (4 lần)5 10.00% (81 lần)
Đuôi 6 6.67% (2 lần)6 11.36% (92 lần)
Đuôi 7 13.33% (4 lần)7 9.51% (77 lần)
Đuôi 8 10.00% (3 lần)8 10.49% (85 lần)
Đuôi 9 10.00% (3 lần)9 10.49% (85 lần)