F88BET | SoiCau247 | SoiCau247One
Bây giờ là
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3 lần) 0 10.86% (88 lần)
Đầu 1 6.67% (2 lần) 1 10.62% (86 lần)
Đầu 2 16.67% (5 lần) 2 10.99% (89 lần)
Đầu 3 10.00% (3 lần) 3 9.38% (76 lần)
Đầu 4 6.67% (2 lần) 4 9.14% (74 lần)
Đầu 5 10.00% (3 lần) 5 9.38% (76 lần)
Đầu 6 16.67% (5 lần) 6 9.88% (80 lần)
Đầu 7 13.33% (4 lần) 7 9.14% (74 lần)
Đầu 8 6.67% (2 lần) 8 9.38% (76 lần)
Đầu 9 3.33% (1 lần) 9 11.23% (91 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3 lần) 0 10.25% (83 lần)
Đuôi 1 3.33% (1 lần) 1 9.88% (80 lần)
Đuôi 2 16.67% (5 lần) 2 10.62% (86 lần)
Đuôi 3 3.33% (1 lần) 3 10.86% (88 lần)
Đuôi 4 13.33% (4 lần) 4 11.60% (94 lần)
Đuôi 5 6.67% (2 lần) 5 8.64% (70 lần)
Đuôi 6 16.67% (5 lần) 6 10.37% (84 lần)
Đuôi 7 10.00% (3 lần) 7 9.14% (74 lần)
Đuôi 8 10.00% (3 lần) 8 9.01% (73 lần)
Đuôi 9 10.00% (3 lần) 9 9.63% (78 lần)