Bây giờ là

Thống Kê Đầu Đuôi

5/5 - (6 bình chọn)
600

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiện Lô tôLần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3 lần)0 10.49% (85 lần)
Đầu 1 6.67% (2 lần)1 8.52% (69 lần)
Đầu 2 13.33% (4 lần)2 9.26% (75 lần)
Đầu 3 3.33% (1 lần)3 9.75% (79 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần)4 11.11% (90 lần)
Đầu 5 6.67% (2 lần)5 10.74% (87 lần)
Đầu 6 10.00% (3 lần)6 9.75% (79 lần)
Đầu 7 23.33% (7 lần)7 10.25% (83 lần)
Đầu 8 13.33% (4 lần)8 9.38% (76 lần)
Đầu 9 10.00% (3 lần)9 10.74% (87 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiện Lô tôLần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3 lần)0 10.00% (81 lần)
Đuôi 1 3.33% (1 lần)1 8.27% (67 lần)
Đuôi 2 6.67% (2 lần)2 9.88% (80 lần)
Đuôi 3 13.33% (4 lần)3 10.12% (82 lần)
Đuôi 4 6.67% (2 lần)4 10.49% (85 lần)
Đuôi 5 13.33% (4 lần)5 9.63% (78 lần)
Đuôi 6 6.67% (2 lần)6 11.48% (93 lần)
Đuôi 7 20.00% (6 lần)7 9.51% (77 lần)
Đuôi 8 10.00% (3 lần)8 10.00% (81 lần)
Đuôi 9 10.00% (3 lần)9 10.62% (86 lần)