Thống kê đầu đuôi

gạch chân
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2 lần) 0 8.77% (71 lần)
Đầu 1 3.33% (1 lần) 1 9.26% (75 lần)
Đầu 2 13.33% (4 lần) 2 9.63% (78 lần)
Đầu 3 10.00% (3 lần) 3 9.38% (76 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần) 4 9.38% (76 lần)
Đầu 5 3.33% (1 lần) 5 9.38% (76 lần)
Đầu 6 16.67% (5 lần) 6 13.33% (108 lần)
Đầu 7 13.33% (4 lần) 7 10.25% (83 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần) 8 9.75% (79 lần)
Đầu 9 20.00% (6 lần) 9 10.86% (88 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3 lần) 0 12.59% (102 lần)
Đuôi 1 6.67% (2 lần) 1 8.64% (70 lần)
Đuôi 2 6.67% (2 lần) 2 14.57% (118 lần)
Đuôi 3 6.67% (2 lần) 3 8.52% (69 lần)
Đuôi 4 6.67% (2 lần) 4 7.41% (60 lần)
Đuôi 5 10.00% (3 lần) 5 11.73% (95 lần)
Đuôi 6 16.67% (5 lần) 6 8.02% (65 lần)
Đuôi 7 16.67% (5 lần) 7 9.01% (73 lần)
Đuôi 8 16.67% (5 lần) 8 9.63% (78 lần)
Đuôi 9 3.33% (1 lần) 9 9.88% (80 lần)